Działalność Przedsiębiorstwa WELD-GAS® zapoczątkowali w 2018 Damian Dawidowicz i Andrii Melnykovych.

Na początku funkcjonowania WELD-GAS® świadczył usługi udostępniania wykwalifikowanego personelu w zakresie robót spawalniczo – montażowych. Wraz z dynamicznym rozwojem branży gazowej oraz otwarciem szerokiego horyzontu Inwestycji WELD-GAS® angażował się w kolejne projekty, by w lipcu 2019 zostać bezpośrednim Podwykonawcą jednego z odcinków Programu Korytarza Północ – Południe tj. Gazociągu DN1000 Strachocina – Pogórska Wola dla OGP Gaz-System. Obecnie Przedsiębiorstwo WELD-GAS® realizuje prace jako Podwykonawca między innymi w ramach budowy gazociągów DN1000 relacji Starachocina – Pogórska Wola, Strachocina – Granica RP oraz DN700 relacji Polska – Litwa odc. północny.

Wkład WELD-GAS® w Program Korytarza i inne Inwestycje polega głównie na świadczeniu usług w zakresie spawania liniowego, spawania montażowego i układki rurociągów. Na uwagę zasługuje fakt, iż WELD-GAS® oferuje spawanie liniowe DN700 i DN1000 metodą 135/135 w oparciu o rozwiązania dostarczane przez CRC Evans.

2018
05/2018
Rejestracja Spółki WELD-GAS®
2019
07/2019
WELD-GAS® Podwykonawcą WRB Gazociągu DN1000
12/2019
Uzyskano Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO
02/2020
Uzyskano Certyfikat PN EN ISO 3834-2
08/2020
Rozpoczęto Spawanie DN700 Techniką CRC
10/2020
Tragicznie Odszedł Prezes Damian Dawidowicz

Funkcję Prezesa obejmuje Andrii Melnykovych

2021
03/2021
Rozpoczęto Prace Spawania Liniowego Na Projekcie Baltic Pipe
2022
06/2022
Zakończenie prac na Baltic Pipe i odbiór techniczny wykonywanego odcinka

"Odbioru dokonano o 15 dni wcześniej przed terminem umownym, po pozytywnym przeprowadzeniu prób hydraulicznych oraz wykonaniu badania tłokiem geometrycznym. Kolejnym etapem tej inwestycji będzie oddanie do eksploatacji."
 - wnp.pl / gazownictwo