Aktualne realizacje
Nasze wcześniejsze realizacje

Goleniów - Police

Budowa gazociągu
km 7,6
 • Odcinek realizowany przez Weld-Gas: 7,6 km
 • Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
 • Zleceniodawca: NDI Energy sp. z o.o. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo
 • Termin: 03.2023 -Termin: 04.2021 - 12.2023

Przebudowa gazociągu DN500 relacji Goleniów – Police w rejonie rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej – Etap II

Nowy gazociąg o średnicy DN 500 i MOP 8,4 MPa zastąpi istniejącą infrastrukturę, która zostanie zdemontowana. Ponad 60% trasy inwestycji zostanie pokonane bezwykopowo z wykorzystaniem innowacyjnej technologii HDD.

Gustorzyn - Leśniewice

Budowa gazociągu
km 54
 • Odcinek realizowany przez Weld-Gas: 54 km
 • Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
 • Zleceniodawca: NDI Energy sp. z o.o. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo
 • Termin: 03.2022 - Termin: 04.2021 - 03.2023

Realizacja prac spawalniczo – montażowych, a także prac ziemnych oraz układkowych na odcinku gazociągu 23+018 -53+954 km

Budowa międzysystemowego gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa stanowiącego połączenie systemów przesyłowych wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Goleniów - Lwówek

Budowa gazociągu
km 69,56
 • Odcinek realizowany przez Weld-Gas: 69,525 km
 • Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
 • Zleceniodawca: JT S.A. ul. Płochocińska 111 03-044 Warszawa
 • Termin: 04.2021 - 12.2021

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, Etap II – gazociąg DN1000 Ciecierzyce – Lwówek o długości ok. 69,525 km

Wykonanie spawania liniowego, przy użyciu automatów spawalniczych Scorpion rurociągu DN 1000 mm o grubości ścianki 14,2 i 22,2 mm

Polska - Litwa

Budowa gazociągu
km 76,9
 • Odcinek realizowany przez Weld-Gas: 76,9 km
 • Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
 • Zleceniodawca: NDI Energy sp. z o.o. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo
 • Termin: 09.2020 - 10.2021

Budowa międzysystemowego gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku pomiędzy ZZUP Konopki i ZZUP Kuków o całkowitej długości ok 76,9 km.

Realizacja prac spawalniczo – montażowych, a także prac układowych na całym odcinku gazociągu 76,9 km.

Strachocina – Granica Państwa
(Polska – Słowacja)

Budowa gazociągu
km 60
 • Odcinek realizowany przez Weld-Gas: 8,3 km
 • Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
 • Zleceniodawca: Budimex S.A. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
 • Termin: 08.2020 - 09.2021

Budowa międzysystemowego gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowacji wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Realizacja prac spawalniczo – montażowych, a także prac układowych na odcinku ok 8,3 km w miejscowości Komańcza.

Strachocina – Pogórska Wola

Budowa gazociągu
km 97,4
 • Odcinek realizowany przez Weld-Gas: 52km
 • Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
 • Zleceniodawca: NDI Energy sp. z o.o. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo
 • Termin: 11.2018 - 09.2021

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi o całkowitej długości 97,4 km.

Realizacja prac montażowo – układkowych na odcinku o długości około 52 km

Strachocina – Pogórska Wola

Budowa gazociągu
km 97,4
 • Odcinek realizowany przez Weld-Gas: 97,4km
 • Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
 • Zleceniodawca: Eurasia Construction Services OU ul. Aleksander Puszkin 19, 20309 Narva Estonia
 • Termin: 08.2018 - 03.2019

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi o całkowitej długości 97,4 km.

Realizacja prac związanych z obsługą czołówki spawania liniowego w technologii CRC na odcinku o długości ok 97,4 km

Zdjęcia z budowy
Chcesz zrealizować z nami projekt?

Skontaktuj się z nami

Nasza siedziba

Weld-Gas Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Gen. Leopolda Okulickiego 20
35-206 Rzeszów

Nasz e-mail

[email protected]

Nasz telefon

+48 791 114 039