Sprawdź nasze realizcje

Budowa rurociągu

Gustorzyn – Leśniewice

Realizacja prac spawalniczo – montażowych, a także prac ziemnych oraz układkowych na odcinku gazociągu 23+018 -53+954 km

Budowa międzysystemowego gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa stanowiącego połączenie systemów przesyłowych wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Budowa rurociągu

Goleniów - Lwówek

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, Etap II – gazociąg DN1000 Ciecierzyce – Lwówek o długości ok. 69,525 km

Wykonanie spawania liniowego, przy użyciu automatów spawalniczych Scorpion rurociągu DN 1000 mm o grubości ścianki 14,2 i 22,2 mm

Budowa rurociągu

Polska - Litwa

Budowa międzysystemowego gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku pomiędzy ZZUP Konopki i ZZUP Kuków o całkowitej długości ok 76,9 km.

Realizacja prac spawalniczo – montażowych, a także prac układowych na całym odcinku gazociągu 76,9 km.

Budowa rurociągu

Strachocina – Granica Państwa (Polska – Słowacja)

Budowa międzysystemowego gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowacji wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Realizacja prac spawalniczo – montażowych, a także prac układowych na odcinku ok 8,3 km w miejscowości Komańcza.

Budowa rurociągu

Strachocina – Pogórska Wola

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi o całkowitej długości 97,4 km.

Realizacja prac montażowo – układkowych na odcinku o długości około 52 km

Budowa rurociągu

Strachocina – Pogórska Wola

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola  wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi o całkowitej długości 97,4 km.

Realizacja prac związanych z obsługą czołówki spawania liniowego w technologii CRC na odcinku o długości ok 97,4 km

Weld-Gas Sp. z o.o. Sp. k. Gen. Leopolda Okulickiego 20 35-206 Rzeszów

NIP: 8133781578 KRS: 0000733809 REGON: 380322960

ZNAJDŹ NAS

Weld-Gas Sp. z o.o. Sp. k. © 2020 | Polityka prywatności